innogy Pojištění domácnosti ve spolupráci s pojišťovnou

Ochráníte celou rodinu

Získáte 3 služby v jednom balíčku:

Pojištění domácnosti

Cokoliv se stane, vždy se na nás můžete spolehnout – v jakékoliv situaci jsme připraveni hodit vám záchranný kruh!

Co když vás vytopí sousedi, začne hořet nebo se k vám vloupají zloději? Díky innogy Pojištění domácnosti získáte peníze na věci, o které jste přišli nebo byly zničeny.

Zaplatíme opravu a nákup například nového nábytku, podlahy, koberců, televize a elektroniky, lustru či oblečení.

Další výhody pojištění

Kdykoli půjdete ven, ochráníme v případě loupeže také věci, které si vezmete s sebou, například elektroniku nebo sportovní výbavu. Pojištění kryje rovněž odcizení kočárku a invalidního vozíku a to v celé České republice. Peníze na nové věci získáte v aktuálních tržních cenách do výše dílčích sublimitů pojistného plnění.

Kdy vás pojištění chrání?

 • Živelní pohromy
 • Poruchy a nehody
 • Krádeže a poničení
Na jaké události se pojištění nevztahuje

Jak je potřeba zabezpečit svou domácnost?

Všechny vstupy do domácnosti (např. dveře, okna) musí být zabezpečeny v souladu s pojistnou smlouvou. Dveře musí být opatřeny:

 • Uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený zadlabacím zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním).
 • Kombinací zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, které zabraňuje vyhmatání odvrtáníním či rozlomením vložky. Kování také musí obsahovat mechanismus, který chrání zámek před hrubým násilím.
 • Elektronickým zabezpečovacím uzamykacím systémem.
 • Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vyháčkování.

Podívejte se na video o pojištění domácnosti

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v běžném občanském životě

Život je nepředvídatelný. Sousedovo rozbité okno, spadlý květináč a tím způsobená újma na zdraví nebo škoda způsobená na zvířeti? Postaráme se o finanční náhradu poškozeným.

Hradíme například náklady na léčení poškozeného, škody na oblečení, emoční újmy i případy, které způsobí vaše děti a domácí mazlíčci. Pojištění vám platí nejen v České republice, ale v celé Evropské unii.

Další výhody pojištění

Myslíme i na situace, které nejsou tak zřejmé, jako jsou emoční újmy poškozených nebo jejich blízkých. Pojištěni jsou samozřejmě všichni členové domácnosti, a to s nulovou spoluúčastí.

Kdy vás pojištění chrání?

Na jaké události se pojištění nevztahuje

Když způsobíte někomu škodu na majetku nebo újmu na zdraví:

 • Co nejdříve nám na telefonním čísle 221 586 425 oznamte, že proti vám byl uplatněn nárok na náhradu škody či újmy nebo že proti vám bylo v souvislosti se škodní událostí zahájeno soudní či správní řízení.
 • Bez našeho souhlasu neuznávejte nárok na náhradu škody nebo újmy, který byl vůči vám uplatněn, ani nečiňte jiné kroky (např. úplné nebo částečné uspokojení nároku), jež by bylo možné vykládat jako uznání nároku, uzavření smíru nebo uzavření dohody o narovnání.

Podívejte se na video o odpovědnosti za škodu

Asistenční služby

Zabouchli jste si klíče? Praskla trubka od topení? Nevíte, co dělat? Naše asistenční služba je tu pro vás 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Pomůžeme vám v případě havári, zablokování dveří i běžných oprav.

221 586 425 Nahlásit škodu

Další výhody pojištění

V případě havárie vám uhradíme i náklady spojené s dopravou ověřených dodavatelů, kteří vám problém vyřeší. Práci a drobný materiál kryjeme do výše limitu pojištění, který je 10 000 Kč.

Pomoc v jakékoli situaci i při běžných opravách. Zařídíme pro vás organizační pomoc spočívající v zajištění příjezdu smluvního dodavatele se specializací, např. instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, sklenáře, elektrikáře, obkladače apod. Náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele a jím poskytnuté služby nese oprávněná osoba na vlastní náklad.

Jakou vám zajistíme pomoc?

 • Zavoláme rychlou pomoc
 • Proplácíme služby
Na jaké události se pojištění nevztahuje

Když potřebujete asistenční službu:

 • Stačí kontaktovat naši asistenční centrálu na čísle 221 586 425. Naši operátoři vám zprostředkují havarijní pomoc, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Podívetje se na video o asistenční službě